Förarlicenser


Svemo utfärdar licenser enbart för förare med svenskt medborgarskap. Svemo kan dock i enskilda fall medge undantag. För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren godkänts av behörig examinator vid teoretiskt och praktisk prov. I licensen ingår en försäkring. 

Prova på licenser kan du köpa genom att följa länken https://www.provapasvemo.se/

Från och med tisdag den 1 december finns 2021 års förarlicenser tillgängliga för köp i TA-systemet. https://tam.svemo.se/